Home / De toate / Ce este Scala de evaluare a psihopatiei?

Ce este Scala de evaluare a psihopatiei?


Posted by: Adrian in De toate Comments Off on Ce este Scala de evaluare a psihopatiei? 270 Views

Deşi toţi avem mai mult sau mai puţin clare caracteristicile ce definesc un psihopat, nu este totdeauna uşor să identifici persoanele care suferă această schimbare de personalitate sau, cel puţin, să o faci în mod obietiv. Pentru a uşura munca, psihologul şi cercetătorul canadian Robert Hare a creat Scala de Evaluare a Psihopatiei (PCL în engleză: Psychopathy Checklist), şi ulterior versiunea sa revizuită (PCL-R), care astăzi este instrumentul cel mai utilizat de experţii din toată lumea pentru a determina cazurile de psihopatie.

Deşi există multe definiţii şi nuanţe în acest concept, pentru a-şi dezvolta testul Hare s-a bazat pe teoriile lui Hervey Cleckley, un psihiatru american care la jumătatea secolului XX a definit trăsăturilepsihopatiei în lucrarea sa cea mai cunoscută, The Mask of Sanity.

În ea a introdus termeni precum cel de “afazie semantică”, pentru a se referi la incapacitatea psihopaţilor de a exprima şi înţelege experienţe emoţionale comune.

Scala de Evaluare a Psihopatiei evaluează 20 de caracteristici care în mod uzual definesc un psihopat, între care egocentrismul, lipsa de empatie, personalitatea manipulatoare, lipsa sentimentului de vină, lipsa autocontrolului, stilul de viaţă parazitar sau probleme de comportament. Aceste variabile se selectează dintr-o listă originală de 100 de itemi care s-au folosit în mod tradiţional pentru a distinge persoanele cu trăsături psihopate de alte tipuri de delincvenţi.

Cele 20 de caracteristici ale testului se pot reuni în două grupe sau factori: unul face referire la caracteristici individuale ale subiectului precum personalitatea ori afectivitatea sa (factorul interpersonal, ce are două dimensiuni: interpersonală şi afectivă), celălat reuneşte aspecte ce relatează forma în care această persoană se relaţionează cu mediul său (deviere socială, cu două dimensiuni: stil de viaţă şi comportamente antisociale).

Analiza tuturor acestor variabile permite diagnosticarea persoanelor cu un profil de psihopat şi de asemenea prezicereaposibilelor comportamente violente în medii penitenciare.

Scala de Evaluare a Psihopatiei culege informaţia pornind de la un interviu cu subiectul în chestiune, de la observarea comportamentului său şi de la studiul istoricului său anterior.

Fiecare din cele 20 de variabile se punctează de la 0 la 2, astfel că punctajul maxim ce se poate obţine este 40. Persoanele ce obţin rezultate mai mari de 30 pot fi calificate ca psihopaţi. În plus, punctajele peste 25 ne alertează de posibilitatea ca subiectul să manifeste comportamente antisociale şi violente.

Sursa: Muy Interesante

About Adrian

Comments are closed.

Scroll To Top